O nama

MEDITECH je kompanija u privatnom vlasništvu, osnovana u maju 1997. godine, a njen vlasnik je gospodin Dragan Sovilj. Nastala je kao proširenje SZR Medipol osnovane 1991, kao radnja za popravku medicinskih uredjaja.

Preduzeće se sada bavi proizvodnjom, servisom, uvozom, izvozom i distribucijom laboratorijskog nameštaja i opreme, kao i pružanjem usluga servisiranja laboratorijske i medicinske opreme i opreme za uređenje enterijera.

 

KADROVSKA OPREMLJENOST

MEDITECH zapošljava 4 radnika, prosečne starosti 39 godina, od kojih troje ima visoko obrazovanje.

 

TEHNIČKA OPREMLJENOST

Informacioni sistem nam pruža sve prednosti moderne tehnologije. Radionica je opremljena svim masinama za obradu lima i mašinsku obradu čelika, kao i aparatima za zavarivanje Tig, Mig-Mag, Rel, Acetilen, punkt aparat... Posedujemo kompletnu liniju za obradu, livenje i zavarivanje plastike , preradu i doradu pločastih materijala. Magacinski prostor je na istom mestu u posebnoj zgradi. Za potrebe servisa imamo probni sto sa svim alatima u posebnoj radionici u centru grada

 

POSLOVNI I MAGACINSKI PROSTOR

Poslovni prostor se nalazi u Surčinu, Železnička 2, na površini od cca 220 m2. Sastoji se od radionice, magacinskog prostora, kancelarija, ostava, garaža i kotlarnice. Takodje posedujemo posebnu radionicu za servis opreme koja se nalazi u centru grada u ulici Knez Miletinoj 38.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

MEDITECH je proizvođač, zastupnik, distributer i serviser raznih svetskih proizvođača u oblasti laboratorijske i medicinske opreme. Od osnivanja postoje veoma jasni i čvrsti standardi za sva radna mesta i sve procese koji se odvijaju u okviru proizvodnje i obavljanja naše delatnosti. Sva dokumentacija i svi postupci kreirani su prema najvišim svetskim standardima, normama.

MEDTECH se postarao, da usluga koju pruža svojim kupcima ne zaostaje za vrhunskim kvalitetom robe koju prodaje. Pre isporuke, sva roba se kontroliše u našem servisu. Svi zaposleni u našem servisu, završili su obuku i sertifikovani su od strane proizvođača za obavljanje kako kontrole tako i popravke strane i sopstvene opreme. Sve intervencije na robi obavljaju se originalnim rezervnim delovima proizvođača, proizvedenim prema ISO standardima. Sistem praćenja kontrole njihovog rada, dokumentacija i sve ostale prateće aktivnosti postavljene su i funkcionišu. Sva radna mesta, kao i svi procesi u okviru naše delatnosti su jasno i čvrsto organizovane i propisane.

MENADŽMENT i SERVISNA SLUŽBA

MEDITECH je u svojoj strategiji definisala da za sve robne grupe ima obučen kadar. Ta obučenost se zasniva na edukaciji kako u samom preduzeću (za sopstvene proizvode) tako i na obaveznoj edukaciji kod ino partnera pa samim tim se dobija adekvatna autorizacija za servis.

Zato kada dajemo ponudu podrazumevamo sledeće:

- Izrada i isporuka aparata,

– montažu aparata,

– instalaciju i puštanje aparata u rad,

– obuku direktnih korisnika,

– servisiranje u garantnom roku,

– servisiranje van garantnog roka,

– originalne rezervne delove,

– pomoć pri rešavanju tehničkih problema.

TRANSPORTNA SLUŽBA

Isporuka se obavlja sopstvenim transportnim sretstvima na mestu koje kupac odredi.